OBCHODNÍ PODMÍNKY A GDPR

SEEKERS PROJECTS s.r.o.
Skorkovského 1450/36, Brno, 636 00, Czech Republic
Tel.: +420 734 369 982, e-mail: kancelar@tsdynamic.cz
IČO: 01566814, DIČ: CZ01566814

Taneční škola Dynamic je obchodní značkou SEEKERS PROJECTS s.r.o.

Přihlášení do kurzu:

 • Můžete realizovat osobně v kanceláři TŠ Dynamic, Bašty 2, 1. patro. Zde vyplníte přihlášku do patřičného kurzu a uhradíte platbu hotově či po domluvě jinak. Sledujte aktuální otevírací dobu!
 • Kurzy je možno zakoupit online v našem e-shopu z pohodlí domova nebo osobně v kanceláři TŠ Dynamic
 • Zájemci o kurz základní středoškolské taneční realizují platbu výhradně skrze pověřeného důvěrníka (zástupce) třídy. Ten vybírá peníze od spolužáků a poté je odevzdá i se soupisem zájemců ze třídy hromadně v kanceláři TŠ a obdrží hromadný doklad o platbě!
 • Vyplnění přihlášky a realizace nákupu online nebo v kanceláři se považuje za uzavření kupní smlouvy.
 • V případě, že realizujete nákup služby přes e-shop, bude vám automaticky zaslán doklad o provedení platby na váš uvedený email platební společností.
 • V případě zrušení účasti na kurzu bude účtován storno poplatek viz. ceník!
 • Na kurz je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek, je však třeba dodat jeho osobní údaje pro přihlášení do kurzu.
 • Veškeré změny objednávky jsou po jejím doručení možné pouze na základě dohody o změně, která je písemně (poštou nebo e-mailem) odsouhlasená oběma smluvními stranami.

Taneční škola Dynamic si vyhrazuje právo:

 • Přesunout data konání kurzů v případě, že dojde k události, která konání kurzu znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě bude tato skutečnost neprodleně sdělena zájemcům a zároveň s nimi bude sjednán nový termín kurzu.
 • Realizovat změny v obsahu nabídky (uvedených v: produktový materiál SŠ tanečních, plakáty, webové stránky TŠ a jiné) či uvedené nahradit substituty, pokud je to z objektivních příčin nezbytné, jde prokazatelně o změnu k lepšímu, či je to v zájmu studentů.
 • Neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se týden před začátkem kurzu závazně nepřihlásil minimální počet účastníků dle typu kurzu. V tomto případě budeme neprodleně (minimálně s týdenním předstihem) kontaktovat již přihlášené studenty a bude s nimi sjednán dohodou nový termín konání, případně se vrátí kurzovné v plné výši.
 • V souvislosti se situací pandemie realizovat změny obsahu i formy veškerých kurzů, akcí a přidružených aktivit v souvislosti s omezeními, nařízeními a limity daných nařízením vlády ČR a hygieny.
 • Nevpustit do kurzu či na akci ty osoby, které se neprokáží platnou legitimací, jsou nevhodně oblečené, podnapilé, vykazují známky užití návykových látek atp. Pořizování audio/video záznamu z lekce či akce bez svolení organizátora, je též hrubým porušením tohoto nařízení a tyto osoby mohou být vyvedeny i v průběhu akce či kurzu bez náhrady!
 • Vyžadovat po studentech nošení rukaviček
 • Zveřejňovat fotografie a videa z lekcí a doplňkových akcí na propagačních materiálech, webu a sociálních sítích.
 • Studenti, hosté i platící zákazníci jsou povinni se řídit pokyny pořadatele, pokud tyto pokyny nedodržují či porušují, mohou být vyvedeni z akce či lekce, popřípadě na akci či lekci nemusí být vůbec vpuštěni a to bez náhrady!!!
 • V souvislosti se situací pandemie nevpustit do lekce studenty se zvýšenou teplotou, ani další studenty, u nichž je důvodné podezření, že nejsou zdravotně v pořádku (projevy virózy atp.).
 • Koupí vstupenky si pořizujete sezení – místo u stolu, ne však konkrétní židli, z hlediska její orientace (směr pódium, bary atd). První příchozí ke stolu si tak vybírá sobě vyhovující místo! Číslování židlí je pouze administrativní prvek!
 • Zakoupená vstupenka je nevratná! Pokud ji z jakéhokoliv důvodu  nemůžete, nebo nechcete využít, nabídneme vám jiný termín akce, umožníme převést vstupenku na jinou akci nebo kurz s případným doplatkem.

Platné od 01.09.2022

GDPR (ochrana osobních údajů) zde k nahlédnutí!