OBCHODNÍ PODMÍNKY A GDPR

SEEKERS PROJECTS s.r.o.
Skorkovského 1450/36, Brno, 636 00, Czech Republic
Tel.: +420 734 369 982, e-mail: kancelar@tsdynamic.cz
IČO: 01566814, DIČ: CZ01566814

Taneční škola Dynamic je obchodní značkou SEEKERS PROJECTS s.r.o.

Přihlášení do kurzu:

 • Můžete realizovat osobně v kanceláři TŠ Dynamic, Bašty 2, 1. patro. Zde vyplníte přihlášku do patřičného kurzu a uhradíte platbu hotově či po domluvě jinak. Sledujte aktuální otevírací dobu!
 • Kurzy je možno zakoupit také online v našem e-shopu z pohodlí domova – doporučujeme!
 • Zájemci o kurz základní středoškolské taneční realizují platbu výhradně skrze pověřeného důvěrníka (zástupce) třídy. Ten vybírá peníze od spolužáků a poté je odevzdá i se soupisem zájemců ze třídy hromadně v kanceláři TŠ a obdrží hromadný doklad o platbě!
 • Vyplnění přihlášky a realizace nákupu online nebo v kanceláři se považuje za uzavření kupní smlouvy.
 • V případě, že realizujete nákup služby přes e-shop, bude vám automaticky zaslán doklad o provedení platby na váš uvedený email.
 • V případě zrušení účasti na kurzu bude účtován storno poplatek viz. ceník!
 • Na kurz je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek, je však třeba dodat jeho osobní údaje pro přihlášení do kurzu.
 • Veškeré změny objednávky jsou po jejím doručení možné pouze na základě dohody o změně, která je písemně (poštou, nebo e-mailem) odsouhlasená oběma smluvními stranami.

Taneční škola Dynamic si vyhrazuje právo:

 • Přesunout data konání kurzů v případě, že dojde k události, která konání kurzu znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě bude tato skutečnost neprodleně sdělena zájemcům a zároveň s nimi bude sjednán nový termín kurzu.
 • Realizovat změny v obsahu nabídky (uvedených v: produktový materiál SŠ tanečních, plakáty, webové stránky TŠ a jiné) či uvedené nahradit substituty, pokud je to z objektivních příčin nezbytné, jde prokazatelně o změnu k lepšímu, či je to v zájmu studentů.
 • Neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásil minimální počet účastníků dle typu kurzu. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání, případně se vrátí kurzovné v plné výši.
 • Zakázat vstup do kurzu či na akci bez legitimace, nevhodně oblečeným, podnapilým, zapáchajícím (kouř cigaret apod.), či jinak obtěžujícím osobám či osobám podezřelým z užití návykové látky nebo pořizování nedovoleného záznamu lekce či akce, tyto osoby mohou být vyvedeny i v průběhu akce či kurzu bez jakékoli náhrady!
 • Zveřejňovat fotografie a videa z lekcí a doplňkových akcí na propagačních materiálech, webu a sociálních sítích
 • Studenti, hosté i platící zákazníci jsou povinni se řídit pokyny pořadatele, pokud tyto pokyny nedodržují čí porušují, můžeo být vyvedeni z akce či lekce popřípadě na akci či lekci nemusíte být vůbec vpuštěni a to bez náhrady!!!

Zakoupené vstupenky na akce TŠ Dynamic jsou nevratné! Koupí vstupenky si pořizujete pouze volné místo u stolu, ne přímo židli, číslo židle je jen technická nutnost prodeje!

 

GDPR (ochrana osobních údajů) zde k nahlédnutí!